40 jaar MKB Wijchen

40 jaar mkb wijchen

40 jaar MKB Wijchen statutenOp 12 juli 1979 verschenen de comparanten Van den Akker en Renkens voor notaris Mr. A.Th.M.P.C van den Boogaard om een vereniging op te richten. Zo staat te lezen in de originele statuten. De snelle rekenaars onder ons komen dan natuurlijk tot de conclusie dat we dit jaar, in 2019, 40 jaar bestaan!

Vanaf die datum was de oprichting van Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (K.N.O.V.) afdeling Wijchen dus een feit. Zo ontdekte het bestuur in 2018, toen secretaris Mr. Linda Jacobs het op zich had genomen om het huishoudelijk reglement en de statuten eens door te nemen. Een bijzonder jubileum wat we niet stilletjes willen laten passeren. Het jubileumfeest was dus een logisch gevolg!

Het bestuur in 1979

Zoals beschreven in de documenten van notaris Van den Boogaard werden de volgende heren voor de eerste maal tot het bestuur benoemd:

  1. de Heer G.J. Oosterhout, ondernemer – voorzitter
  2. de Heer F.M.J van Raamsdonk, bankemployé – secretaris
  3. de Heer A.W. Renkens, ondernemer – penningmeester
  4. de Heer W.P. van de Akker, ondernemer
  5. de Heer Th.P.A.C.M. Megens, ondernemer
  6. de Heer J.G.J. van Lin, ondernemer
  7. de Heer A.M.A. Tesser, ondernemer

Zo begon het dus, inmiddels zijn we op 40 jaar MKB Wijchen beland, op naar het volgende jubileum!

Namens het bestuur,

Arjan Moerman,
voorzitter.