Periodiek Overleg Gemeente Wijchen

overleg gemeente wijchen mkb

Elk kwartaal heeft het bestuur van MKB Wijchen overleg met de wethouder Economische Zaken en een Accountmanager Bedrijven van de gemeente Wijchen. Via de website communiceren wij kort hetgeen is besproken. Maandag 24 augustus hebben we weer een overleg gehad met als speciaal onderwerp Aanbestedingen.

Aanwezig waren: Nick Derks, Sandra Langens (Gemeente Wijchen) Hans Bakker (MKB-Nederland) Hubert-Jan van den Brink (bestuurslid MKB Wijchen), Mariëlle Stolk (Voorzitter MKB Wijchen)

Het onderwerp aanbestedingen is een aantal keer aan de orde geweest in de afgelopen jaren tijdens de bestuurlijke overleggen en er was behoefte vanuit het bestuur en een aantal ondernemers om dit onderwerp op de agenda te zetten. Vandaar dat Hans Bakker van MKB-Nederland aangeschoven is omdat hij met meer gemeentes overleg heeft gehad waar dit onderwerp actueel was.

Algemeen:

In 2017 is er een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld waarin ook een groep ondernemers betrokken is. Lokaal en regionale aanbesteden in het beleid opgenomen. Hieruit is ontstaan de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Deze is op de website van de gemeente te vinden via onderstaande link: https://www.wijchen.nl/zoeken?trefwoord=aanbestedingsbeleid

Tips ondernemers:

  • Neem het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente goed door.
  • Neem zelf initiatief om contact op te nemen met budgethouders van de gemeente als je graag zaken wilt doen met de gemeente
  • Hou Tenderned goed in de gaten voor Europese aanbestedingen

Tips voor gemeente:

  • Een centraal persoon verdient zichzelf terug doordat er efficiënter gewerkt kan worden, alle informatie bij een persoon terecht komt waardoor alles veel inzichtelijker is.
  • Communicatie via verschillende (social media) kanalen waardoor er meer transparantie is in het proces van lopende aanbestedingen.
  • Maak een aanbestedingskalender.
  • Ga langdurige raamcontracten aan voor vier à vijf jaar voor opdrachten waar dat de samenwerking tussen de gemeente en de gegunde partij(-en) versterkt.
  • Geef bedrijven bij een aanbesteding een niet al te strak kader waarin geen ruimte is voor bedrijven om hun innovatieve meerwaarde te laten zien zoals bij de aanbesteding van Tussen Kasteel en Wijchens Meer.

De gemeente zal een evaluatie gaan uitvoeren over de afgelopen jaren. De gemeente gaat onder andere bekijken of het mogelijk is om te inventariseren wat de verhouding is tussen lokaal/regionale aanbestedingen en daarbuiten. Vervolgens zal dit jaarlijks in kaart gebracht worden en vergeleken. Het zal lastig blijven om goed inzicht te krijgen omdat grote tenders van jaar tot jaar kunnen verschillen en ook regionale ingekochte diensten. Hans Bakker onderschrijft dit door aan te geven dat er bij MKB Nederland geen gegevens hierover zijn omdat gemeenten onderling moeilijk te vergelijken zijn.