Werken voor de gemeente Wijchen

Op reguliere basis heeft het bestuur van MKB Wijchen overleg met de wethouder en ambtenaren Economische Zaken van de gemeente Wijchen. Een constructief vorm van het contact onderhouden zodat beide partijen op de hoogte blijven wat er speelt. Meermaals passeert het onderwerp ‘inkoop en aanbestedingen’ in dit overleg.

Inkoop- een Aanbestedingsbeleid

De gemeente Wijchen hecht er waarde aan dat het inkoopproces inzichtelijk en transparant is. Dit doet ze door doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen de Inkoop van Werken, Leveringen of Diensten in de Gemeente Wijchen plaatsvindt. Denk hierbij aan onder andere Duurzaam inkopen, Social return, Lokale en Regionale economie en drempelbedragen. Deze worden ook in de Nota Inkoop- een Aanbestedingsbeleid uit 2017 genoemd.

Een goede gedachten gang, in de praktijk bleek echter dat veel ondernemers niet weten hoe ze in aanmerking kunnen komen om goederen of diensten aan de gemeente te kunnen aanbieden. Het bestuur van MKB Wijchen heeft dit, samen met andere partijen, meermaals aanhangig gemaakt. Binnen de wet en regelgeving zou het immers mooi zijn als ondernemers binnen de gemeente kans maken om voor de gemeente te kunnen werken. Dit geldt niet alleen voor de officiële (Europese) aanbestedingen, maar ook voor andere (kleinere) opdrachten. De genoemde aanbestedingen publiceert de gemeente op Tenderned. Voor dat laatste wil de gemeente zelf de plaatselijke ondernemers benaderen.

Onbekend maakt onbemind, zoals het spreekwoord luidt. Daarom heeft de gemeente Wijchen op haar site de mogelijkheid gecreëerd om je, aan te melden wanneer je interesse hebt in aanbestedingen en opdrachten van de gemeente. Dit formulier is online in te vullen op de website van de gemeente Wijchen. Onder het tabblad Ondernemen is overigens veel informatie te vinden over het ondernemersklimaat in Wijchen en alles wat daarmee samenhangt.

Aanmelden voor aanbestedingen

Kort en goed; ben je ondernemer, gevestigd in de gemeente Wijchen en geïnteresseerd om in aanmerking te komen om de gemeente tot je klantenkring te kunnen gaan rekenen, meld je dan aan op de website.

Voor vragen kan je natuurlijk terecht op de pagina Ondernemen op de website van de gemeente. Eventuele vragen aan ons kan je stellen via het contactformulier.