Moment geduld aub

Periodiek overleg gemeente Wijchen

Elk kwartaal heeft het bestuur van MKB Wijchen overleg met de wethouder Economische Zaken en een Accountmanager Bedrijven van de gemeente Wijchen. Via de website communiceren wij kort hetgeen is besproken. Donderdag 18 juni jongstleden vond een gesprek plaats met wethouder Nick Derks en Sandra Langens, Adviseur Economie/Accountmanager Bedrijven. Vanuit het bestuur namen Hubert-Jan van den Brink en Mariëlle Stolk plaats.

Dit overleg stond in het teken van kennismaken in de rol van voorzitter van het MKB-Wijchen en daarbij is ons nieuwe bestuurslid Hubert-Jan ook aangeschoven.

Daarnaast hebben we de volgende onderwerpen besproken:

Overleg gemeente met de diverse netwerkclubs

Nick Derks en Sandra Langens bebben door het jaar heen overleg met de diverse netwerkclubs binnen de gemeente Wijchen. Overleg met de diverse netwerkclubs is goed, alleen op de wijze waarop het nu plaatsvindt is omslachtig en regelmatig dubbelop. Deze wijze van overleg creëert zogenaamde “eilandjes”

Het idee van Nick en Sandra is deze overleggen breder op te zetten door deze samen te voegen en zo met diverse netwerkclubs tegelijkertijd om tafel te zitten.

Zo zien en praten de gemeente en netwerkclubs tegelijkertijd over de onderwerpen die spelen en ontstaat er een breder overleg. De netwerkclubs hebben hierdoor ook automatisch onderling contact en overleg.

Dit zal betekenen dat er twee sessies per jaar georganiseerd gaan worden.

Update Economische/toeristische visie

De gemeente is weer een aantal stappen verder in dit proces

8 en 9 juli aanstaande worden er extra bijeenkomsten gehouden met interactieve gesprektafels. Juist om de afgelopen periode in de Coronatijd ook mee te nemen in de toekomstvisie.

Na de zomer wordt de visie verder uitgerold.

Branding Wijchen

In navolging van de eerdere acties met Bureau Dix en TVAN is er gekeken hoe Wijchen zich kan profileren met een beeldmerk.

Het Wijchen = logo dat neergezet is in de Coronatijd, wordt overal al gebruikt en werkt goed. Hierop wordt voort geborduurd en na de zomer verder uitgerold. De gemeente en andere partijen zullen via hun kanalen bekendheid hieraan geven.

Verder richt de marketing van de gemeente Wijchen zich op het economisch versterken met de uiting: Samen sterk. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt en uitgerold.

Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

MKB Nederland zet jaarlijks een onderzoek uit onder diverse gemeentes in Nederland.

Gemeente Wijchen heeft hier een aantal jaren aan meegedaan. De laatste jaren sluit de gemeente Wijchen zich niet meer bij dit onderzoek aan. De reden hiervoor is dat het onderzoek niet meer voldoet aan de verwachtingen die de gemeente van een dergelijk onderzoek heeft.

De doorlooptijd van enquête tot conclusie duurt ongeveer een jaar. In dat jaar kan er al veel achterhaald zijn of juist opgepakt worden door de gemeente met de ondernemer.

Daarnaast zet de gemeente Wijchen, volgens eigen zeggen, zelf ondernemerspeilingen uit waardoor zij sneller beeld hebben van de vraagstukken die zij hebben richting de ondernemers en dus ook feedback van de ondernemers.

Wijchen Oost

Er komt een nieuwe visie op hoe Wijchen Oost toekomstbestendig wordt. Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de gemeente Wijchen. Op de bevindingen uit die overleggen wordt voortgeborduurd. Later dit jaar zal naar verwachting de visie gereed zijn.

Op basis van de vastgestelde visie zal het bestemmingsplan/omgevingsplan gewijzigd gaan worden